Versenyelőnyhöz juthatnak a FIEK-projekt partnercégei

Versenyelőnyhöz juthatnak a FIEK-projekt partnercégei

A térségben működő kis- és középvállalatok, valamint az Audi Hungaria képviselői is részt vettek azon a műhelybeszélgetéssel zárult sajtónyilvános projektrendezvényen, ahol bemutatták a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) megvalósulásának legfrissebb eredményeit a Széchenyi István Egyetem Új Tudásterében.

Dr. Földesi Péter rektor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ vezérmottója a kis- és középvállalatok (KKV-k) nemzetközi versenyképességének erősítése, fokozása. A FIEK egyrészt infrastrukturális fejlesztés, másrészt hosszú távú, fenntartható gazdasági fejlődést támogató rendszer, ami a gazdaság valós igényeire alapul. Egyik kiemelt területe a Menedzsment Campus épülete és a hozzá kapcsolódó, több részre osztható program, ahol tudományos igényességgel és alapossággal azt is feltárják és meghatározzák, hogy mitől lehet versenyképes egy-egy KKV.

A versenyképesség erősítésének egyik forrása az innovációs képesség megteremtése és javítása. A valós igények megfogalmazásával kezdődő folyamatot az egyetem közösen viszi végig partnereivel a gyakorlatban hasznosuló termék, technológia, innováció megvalósulásáig. Ehhez együttműködő csapatokat, rendszereket, közösségeket építenek ki különböző területeken. „Számunkra fontos, hogy élő munkakapcsolatunk legyen a vállalkozásokkal. Hosszútávú, fenntartható modellt akarunk a helyi együttműködési ökoszisztémában” – hangsúlyozta dr. Földesi Péter.

A FIEK projekt eredményeiről dr. Kovács Zsolt főigazgató adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a négyéves projekt a félidejénél jár. A kutatások egyik eredménye éppen az a virtuális tér, amiben előadását tartotta. A projekt célja olyan kompetenciaközpont létrehozása, ami megváltoztatja az egyetem kultúráját, és továbblépési lehetőséget ad a partnereknek is. Egy olyan önfenntartó egyetem jöhet így létre, amiben fejlődik a humánerőforrás, és hozzájárul a térség gazdaságának fejlesztéséhez.

A FIEK program új épületek és kutatási programok, projektek összessége. Az épületek megvalósítása döntően kormányzati, a projekteké uniós finanszírozású. Az alprojekteket sorra véve a főigazgató elmondta, hogy az autonóm járművek jogi kérdéseit kutatva egy olyan ajánláscsomag készül, ami felhasználható lesz jogszabályok fejlesztéséhez. Az elektromobilitás területén az elektromos hajtásrendszerekhez kapcsolódó kutatások és technológiai fejlesztések zajlanak az Audival szorosan együttműködve. Ehhez kapcsolódóan valósult meg a modern fékpad épület is a projekt keretében.

Az egyetem és térség cégeinek együttműködése kölcsönös előnyöket hoz, és lendíthet a régió gazdaságán.

A vezetéknélküli telekommunikációban a jelenleginél kisebb és jobb antennák megvalósításán dolgoznak a kutatók, illetve sávoptimalizációval foglalkoznak. Az összeakadások vizsgálatából és menedzseléséből remélhetőleg új termék fog létrejönni. Az ipari matematikában egyrészt járműipari módszertant fejlesztenek, másrészt az egészségügy területén hatalmas adatbázisra támaszkodva mesterséges intelligenciát, tanuló algoritmusokat vetnek be annak érdekében, hogy az orvosok már a vizsgálat során meghatározhassák a béltraktusban keletkező polipok jellemzőit.

A kiberfizikai rendszereknél a gépi látáson alapuló algoritmusok segítségével fognak konkrét ipari problémákat megoldani. A FIEK keretében megvalósuló virtuális valóság rendszerek pedig hatékonyabbá teszik a tanulás folyamatát. Alkalmazási lehetőségük széleskörű a virtuális térben létrehozott laboratóriumoktól a művészeti kiállítótermekig. A főigazgató kitért továbbá a komplex forenzikus informatikai alkalmazások fejlesztésére, az új logisztikai laboratóriumra, a KKV-k versenyképességét támogató szolgáltatások fejlesztésére, így az egyetem nyitott laborhálózatára, a Menedzsment Campusra és a hallgatói innovációra is. A résztvevők megismerkedhettek a projektek legújabb eredményeivel.

A Menedzsment Campus tervezett szolgáltatásairól és a KKV-k együttműködési lehetőségeiről dr. Dőry Tibor adott tájékoztatást. Kiemelte, hogy az egyetemen felhalmozott tudást szeretnék a gazdaság szolgálatába állítani annak érdekében, hogy az együttműködés eredményeként a győri térség vállalkozásai versenyelőnyhöz juthassanak. Cél, hogy a magyar vállalkozások legyenek képesek egyetemi együttműködéssel több új termék és szolgáltatás kifejlesztésére. Ha kell, tudjanak más piacokra fókuszálni, vagy változtatni üzleti modelljükön. „Szeretnénk dialógust kialakítani a vállalatok képviselőivel, fejleszteni az együttműködés kultúráján” – hangzott el az egyetem és a KKV-k műhelybeszélgetésével zárult projektrendezvényen.

Nyerges Csaba/Széchenyi István Egyetem

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×