A fotográfia anatómiája

A fotográfia anatómiája

A fotográfia anatómiája címmel nyílt kiállítás február 2-án, szombaton a győri Esterházy-palotában.

A médium és a fotografikus kép szerkezetén alapuló kiállításon Balogh Viktória, Biró Dávid, Biró Eszter, Boldvai Balázs, Czigány Ákos, Csörgő Attila, Dobokay Máté, Eperjesi Ágnes, Fodor Dániel János + Karas Dávid + Kristóf Gábor, Haris László, Jederán György, Kiss Richárd, Kútvölgyi-Szabó Áron, Nagy Tibor, Ősz Gábor, Puklus Péter, Puszt Zsófia, Regős Benedek, Schuller Judit Flóra, Szabó Dezső, Várnagy Tibor művészek munkáit láthatjuk.

 

 

A kiállítást Cséka György nyitotta meg. A fotográfia a minket körülvevő fizikai világból építkezik, reprodukálja azt. Technikai kép lévén a fényképezőgép automatizmusa által rögzít. Hétköznapi használatban, ha beállítottunk minden értéket a fényképezőgépen és megnyomjuk az exponáló gombot, onnantól a gép mechanikusan dolgozik: reprodukálja a környezetünket. Ebből kiindulva nem függetleníthető a körülöttünk lévő világtól. A kamerával készített felvételek - ellentétben a nem technikai képekkel - nem képesek önálló formák kialakítására, kizárólag lenyomatok.

 

 

Ha a fotografikus kép létrehozásából mégis kivonjuk az apparátust, akkor megszabadul a valóságábrázolás kényszerétől és mindemellett hangúlyosabbá válik a médium szerepe is, könnyen önelemző lesz. A kiállítás a fényképnek erre az önmagát analizáló pozíciójára koncentrál, mely nem kizárólag kamera nélküli eljárásokkal érhető el. A bemutatott példák gazdag anyag- és technikahasználata is ezt tanúsítja.

 

 

A tárlat célja, hogy az ábrázolás tárgyától elvonatkoztatva is gondolkodjunk a technikai képről. A szelekció - ahogy a címben is szerepel - a fotográfia anatómiájába enged betekintést nyerni, körüljárva a médium alapvető attribútumait. A fotográfiát használó művészek is foglalkoznak a médium tulajdonságaival, keresik annak határait, ahogy a hagyományos művészeti ágakban alkotók. A fényképészet ahhoz hasonló átalakulás folyamatában van, mint annak megjelenésekor a festészet és a grafika, így azt gondolom nincs aktuálisabb téma, mint kritikai vizsgálat alá vetni azt az eszköztárat, melyet használunk. A kiállításon a fényképészeti eszközökre támaszkodó vagy a szűken vett fotográfiai képalkotással szakító alkotásokat egyaránt láthatunk. Mindazonáltal a tárlaton nagyobb hangsúlyt kap a printingszintaxis mint a kameraszintaxis (az előbbi kifejezés a kidolgozás metódusaira, az utóbbi a felvételkészítés mikéntjére utal). Ez egyrészt az alkotói szemléletemre és érdeklődésemre is visszavezethető, másrészt ezekben a munkákban valahogy mélyebbre, kezdetibb kérdésekre és nem csak kizárólag az optikai képalkotásra, hanem általában a fotoszenzitív anyagok működésére és így a fény leképezésének alapjaiba is betekinthetünk.

 

 

A felvételkészítés előtt manipulált képnek, a felvételkészítés után manipulált képnek és a kamera nélkül létrehozott képnek nagyon különböző a látható világhoz fűződő viszonya. Ezért mindegyik más tartalmak közlésére alkalmas, mindegyik mást mond el magáról a médiumról. Az itt felsorakoztatott alkotások között vannak olyanok, amelyek a kamera percepciójára reflektálnak, vagy amelyek a nyersanyagok tulajdonságát járják körül, de akad olyan is, amely a fénykép hitelességével foglalkozik, vagy amely archív képekből alkot újat de olyan képeket is láthatunk, amelyek a képkészítés egy-egy fázisába adnak betekintést, vagy azt imitálják.

A kiállítást Dobokay Máté és Grászli Bernadett rendezte.

A tárlat máricus 31-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között tekinthető meg.

 

Gy.P.

fotó: Marcali Gábor

 

 

 

Csatolt galéria: A fotográfia anatómiája - kiállítás
Tovább a gyorplusz.hu-ra
×