A Katolikus Egyház a statisztikák tükrében

A Katolikus Egyház a statisztikák tükrében

A jelentés a 2016. december 31-i záródátummal rögzített adatokat összesítő, legutóbb megjelent egyházi statisztikai évkönyvből származik, és az Egyház tagjairól, a lelkipásztori struktúráról, az egészségügyi, segélyezési és oktatási területen folytatott egyházi tevékenységekről számol be.

Zárójelben jelezzük a változásokat a megelőző évvel (2015) összevetve, a növekedést „+”, a csökkenést „-” jellel jelölve. A számításokat a Fides hírügynökség végezte.

 

A Föld népessége

2016. december 31-én a Föld népessége 7 352 289 000 fő volt, amely 103 348 000 fővel több, mint az előző évben. A növekedés minden földrészen megfigyelhető volt, beleértve Európát is, ahol most már második éve növekszik a népesség az előző évek csökkenésével ellentétben. A legjelentősebb növekedés újra Ázsiában történt (+49 767 000), ezt követi Afrika (+42 898 000), Amerika (+8 519 000), Európa (+1 307 000) és Óceánia (+857 000).

 

A katolikusok száma és százalékos aránya

2016. december 31-én a katolikusok száma a világon 1 299 059 000 fő volt, összességében növekedett az előző évhez képest 14 249 000-rel. A növekedéshez négy kontinens járult hozzá – kivételt képez már harmadik éve Európa (-240 000). A növekedés Afrikában a legnagyobb mértékű (+6 265 000), ezt követi Amerika (+6 023 000), majd Ázsia (+1 956 000) és Óceánia (+245 000).

A katolikusok százalékos aránya a világ népességében 0,05%-kal csökkent az előző évhez képest, jelenleg 17,67%-on áll. Kontinensekre lebontva növekedés volt megfigyelhető Amerikában (+0,06), Ázsiában (+0,01) és Óceániában (+0,02), csökkenés Afrikában (-0,18) és Európában (-0,11).

 

Egy papra jutó lakosok és katolikusok

Az egy papra jutó lakosok száma összességében 254-gyel emelkedett, elérve a 14 336 főt. Kontinensek szerint növekedés volt Afrikában (+271), Amerikában (+108), Európában (+66) és Óceániában (+181). Csökkenés egyedül Ázsiában figyelhető meg (-264).

Az egy papra jutó katolikusok száma összességében 39 fővel növekedett, ami 3 130 hívőt jelent. Növekedés volt Afrikában (+7), Amerikában (+74), Európában (+22), Óceániában (+52). Az előző évhez hasonlóan és ugyanolyan mértékben csökkenés volt Ázsiában (-13).

 

Püspökök

A püspökök száma az egész világon 49-cel növekedett, elérve ezzel az 5353 főt. Növekedett a világi és a szerzetes püspökök száma is. A világi püspökök 4090-en vannak (+27), míg a szerzetes püspökök 1263-an (+22).

A világi püspökök száma emelkedett Amerikában (+20), Ázsiában (+9), Európában (+3), míg csökkent Afrikában (-2) és Óceániában (-3). A szerzetes püspökök száma Ázsia kivételével (-7) minden kontinensen növekedett: Afrikában (+5), Amerikában (+14), Európában (+8), Óceániában (+2).

 

Papok

A papok száma az előző évekhez hasonlóan csökkent, jelenleg 414 969 (-687) fő. Továbbra is erősen csökken a számuk Európában (-2583), valamint szintén csökkent Amerikában (-589). Növekedés tapasztalható Afrikában (+1181) és Ázsiában (+1304), Óceánia stagnál.

Az egyházmegyés papok száma világszerte 317 fővel nőtt, 281 831-en vannak, csökkenés egyedül Európában (-1611) történt, növekedett a számuk Afrikában (+983), Amerikában (+180), Ázsiában (+744) és Óceániában (+21).

A szerzetes papok száma összességében 1004-gyel csökkent, ami az egy évvel korábbi adat háromszorosa, számuk most 133 138 fő. Az előző évek tendenciáihoz hasonlóan emelkedés figyelhető meg Afrikában (+198) és Ázsiában (+560), csökkenés Amerikában (-769), Európában (-972), Óceániában (-21).

 

Szerzetesek és szerzetesnők

A nem pap férfiszerzetesek száma negyedik éve csökken, legutóbb mintegy 1604 fővel, így ők 52 625-en vannak. A csökkenés, melynek mértéke az előző évekhez képest fokozódott, az egész világon megfigyelhető: Afrikában (-50), Amerikában (-503), Ázsiában (-373), Európában (-614) és Óceániában (-64).

Világszinten a szerzetesnők számában is csökkenés figyelhető meg, 10 885 fővel vannak kevesebben. A fogyás mérsékeltebb, mint az előző évben; összesen 659 445-en vannak. Növekedés tapasztalható Afrikában (+943) és Ázsiában (+533), csökkenés Amerikában (-3775), Európában (-8370) és Óceániában (-216).

 

Papnövendékek

A papnövendékek száma, beleértve a világiakat és a szerzeteseket is, csökkent világszerte, egész pontosan 683-mal, így most 116 160-an vannak. Növekedés Afrikában tapasztalható (+1455), valamint kismértékben Ázsiában is (+9), míg csökkent a számuk Amerikában (-1123), Európában (-964) és Óceániában (-60).

A világi papnövendékek 71 117-en vannak (+999), a szerzetes papnövendékek 45 043-an (-1682). A világi kispapok száma nőtt Afrikában (+1059), Amerikában (+16) és Ázsiában (+310) , viszont csökkent Európában (-381) és Óceániában (-5). A szerzetes papnövendékek létszáma csak Afrikában növekedett (+396), csökkent Amerikában (-1139), Ázsiában (-301), Európában (-583) és Óceániában (-55).

 

Szakképző és oktatási intézmények

A Katolikus Egyház világszerte 72 826 óvodát tart fenn, amelyekbe 7 313 370 gyermek jár; 96 573 alsó tagozatos általános iskolát 35 125 124 tanulóval; 47 862 felső tagozatos intézményt 19 956 347 diákkal. Összesen 2 509 457 diák jár egyházi középiskolába és 3 049 548 hallgató tanul egyházi egyetemeken, főiskolákon.

 

Egészségügyi, jótékonysági és segélyezési intézmények

A világszerte az Egyház által működtetett egészségügyi és jótékonysági intézmények között van 5287 kórház, a legtöbb Amerikában (1530) és Afrikában (1321); 15 937 orvosi rendelő, főleg Afrikában (5177), Amerikában (4430) és Ázsiában (3300); 610 otthon leprában szenvedő betegek számára, elsősorban Ázsiában (352) és Afrikában (192); 15 722 ház időseknek, krónikus betegeknek és fogyatékkal élőknek, legnagyobb részt Európában (8127) és Amerikában (3763); 9552 árvaház, a legtöbb Ázsiában (3660); 11 758 bölcsőde, többségében Ázsiában (3295) és Amerikában (3191); 13 897 családsegítő központ, javarészt Európában (5664) és Amerikában (4984); 3506 szociális rehabilitációs központ, valamint 35 746 egyéb intézmény.

 

forrás: Magyar Kurir

Fotó: pixabay

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×