A Vándorapostol – Jáki Sándor Teodóz emlékezete

A Vándorapostol – Jáki Sándor Teodóz  emlékezete

Vándorapostol címmel a győri Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes-tanárra emlékező, mintegy száz írást tartalmazó kötet jelent meg a közelmúltban.

Jáki Sándor Teodóz Atyát, a kiváló bencés szerzetes-tanárt nagyon sokan ismerték Győrött és környékén. E városban látta meg a napvilágot 1929. május 12-én; győri szerzetesként élte le élete nagyobb részét, 2013. január 8-án Pannonhalmán bekövetkezett haláláig.

Évtizedekig tanított a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, mellette párhuzamosan a Győri Hittudományi Főiskolán; vezette a győri székesegyház Palestrina Kórusát – és közben számos előadást tartott városon és falun egyaránt.

Amikor pedig éppen nem volt a városban, akkor nagy valószínűséggel egyházi népénekeket gyűjtött Erdélyben, Moldvában vagy éppen Zoboralján – vagy előadást tartott egy (talán éppen népi vallásossággal foglalkozó) tudományos konferencián.

Talán e néhány bevezető sorból is érezhető: Teodóz Atya rendkívüli ember volt! Szerteágazó érdeklődés, széles körű műveltség, hatalmas munkabírás jellemezte – és mindemellett kedvesség, derű, humor. Minderről meggyőződhet a Tisztelt Olvasó, ha belelapoz A Vándorapostol címmel néhány héttel ezelőtt megjelent kiadványba, ha olvasgatni kezdi az e kötetben sorakozó, mintegy száz emlékező írást. Hatalmas munkát végeztek az emlékkötet összeállítói – felelős szerkesztőként Cs. Varga István, a kiadás gondozójaként Polgár Tibor András, felelős kiadóként Kiss Tamás neve olvasható a címlapverzón –, hiszen a felhívásukra beérkezett nagy számú, különböző műfajú írásokat aligha lehetett egyszerű kötetbe szerkeszteni. A műfaját tekintve a legtöbb írás személyes hangú emlékezés; de találhatunk Teodóz Atya életét és munkásságát tudományos igénnyel méltató, lábjegyzetekkel és szakirodalmi hivatkozásokkal ellátott dolgozatokat is. Az emlékezések terjedelme is erősen eltérő: a szűk egy oldaltól a 10-15 oldalig terjed – ez utóbbi inkább a teljes életművet átfogni szándékozó írásokra jellemző; míg az előbbiek többnyire egy-egy területet emelnek ki munkásságából.

 

forrás: gyorikonyvtar.hu/Horváth József

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×