Az MTMI szakokat népszerűsíti a Széchenyi István Egyetem

Az MTMI szakokat népszerűsíti a Széchenyi István Egyetem

Az MTMI szakok népszerűsítését és a hátrányos helyzetű fiatalok támogatását tűzte ki célul a Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Alapítvány konzorciumának közel 440 millió forintos európai uniós támogatással megvalósuló projektje.

Az intézmény kiemelt célja, hogy fokozza a felsőoktatásba történő bekerülést, javítsa a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetből származó fiatalok képzettségi szintjét és elősegítse a felsőfokú végzettséghez jutásukat, különösen a jelenleg általuk alulreprezentált szakokon, valamint a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (rövidítve MTMI) szakokon.

Ezen célok elérése érdekében a konzorcium készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítását tervezi olyan életutak bemutatásával, melyek intellektuális kihívást és egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára, olyan támogató tevékenységek folytatásával, amelyek növelik a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűségét a köznevelésben, egyúttal speciálisan támogatják a valamely szempontból segítségre szoruló fiatalokat is.

A projekt megvalósítása során külön segítséget, felkészítő tanfolyamokat nyújtanak a már érettségizett, de a felsőoktatásba be nem került fiataloknak. A hátrányos helyzetű fiatalok felkészítésének alapjaként két e-learning tananyagot fejlesztenek ki, akiknek lehetőségük lesz személyes egyéni és csoportos pályaorientációs tanácsadások igénybevételére is, melyeken folyamatosan felhívják a figyelmet az MTMI szakok által nyújtott lehetőségekre.

Azek mellett a projektben számos további feladat valósul meg, így módszertani workshopot szerveznek a generációs különbségekből adódó kommunikáció feloldására, megújul a Nyugat-dunántúli Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár, ahol a jövőben kiemelt szerepet kapnak a spin-off és start-up cégek, fiatal kutatókat bemutató kötetet jelentetnek meg, ezáltal olyan életutakat mutatnak be az olvasók számára, amelyek inspirációt jelentenek a fiataloknak. A kötet fókuszában a matematikai, természettudományi, informatikai, műszaki területen tevékeny fiatal kutatók állnak.

„A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Széchenyi István Egyetemen - Minőség+Tudás+Motiváció+Innováció=SZE” című, EFOP-3.4.4-16-2017-00011 azonosítószámú projekt a Széchenyi István Egyetem (konzorciumvezető) és az UNIVERSITAS-Győr Alapítvány (konzorciumi tag) együttműködésében valósul meg, az Európai Unió és a magyar állam 439.467.773 forintos támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában. A projekt befejezésének határideje: 2020.05.31.

Fotó: Marcali Gábor

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×