Belső utak ösvényein

Belső utak ösvényein

Ahogy a határtalan univerzumnak a töredékét ismeri az ember, úgy az emberi lélek belső végtelenjének is csak egy része ismert a számára. Az élet az útkeresés nagy kalandja – helyzetek, érzések, találkozások labirintusában gyakran érezzük elveszettnek magunkat. Ilyenkor sokat segíthet egy szakavatott, aki segít megérteni a rendszert és felfedezni benne a rendet.

A problémamegoldó

 

Weisz Ildikó az öngyógyítás útján indulva lett terapeuta, könnyűipari mérnöki tanulmányai végeztével filozófiát, pszichológiát, Prana nadyt, kineziológiát, valamint Hellinger család- és rendszerállítást tanult.

 

 

Hálás vagyok a sorsomnak, hogy előbb terelt a mérnöki pályára, mert így a rendszerben látás és a logikai képességek fejlesztése egy erős alapot teremtett a segítő foglalkozáshoz. Mikor gyerekkoromban megkérdezték, hogy mi szeretnék lenni, akkor azt feleltem, hogy „olyan problémamegoldó...". Már tizenévesen Freud volt a kedvenc szerzőm, könyvtáramat filozófiai és pszichológia könyvekkel gyarapítottam. Először csak önsegítőként ástam egyre mélyebbre magam a különféle irányzatokban, majd tudatosan a másokon való segítés volt a cél. Rátaláltam Hellinger módszerére és azt munkáim során gerincként használom más módszerekkel kiegészítve.

 

 

Bert Hellinger fedezte fel, hogy létezik egy közös családi lélek, egy olyan családi energiamező, amely meghatározóan irányítja az egyes emberek életét. A családi lélekben, más néven mezőben szigorú törvények uralkodnak. Ha megsérülnek, az generációkon keresztül negatív hatással van a családtagokra. A családi lélek megkezdi a kiegyenlítést, a jóvátételt. Működésbe lép a rendszer-lelkiismeret, például úgy, hogy az utód kezd el érthető ok nélkül rosszul élni, vagy valamilyen testi-lelki tünetet mutatni. Mivel az okok ilyenkor nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, illetve tünetváltással folytatódik a betegség vagy szerencsétlenség- sorozat, amíg a rejtett dinamika napvilágra nem kerül és fel nem oldódik.

 

Kapcsolatok rendszerében

 

Nehéz sorshelyzeteink, problémáink tudatalattinkban rejtező gyökerei tehát a családunk történetéből olvashatóak ki a módszer segítségével. A Hellinger által megfogalmazott törvényszerűségek azonban nemcsak a családokra, hanem minden kisebb-nagyobb csoportokra, rendszerekre és szervezetekre is érvényesek.

Ezekben a rendszerekben is ugyanúgy, vagy hasonló módon lehet a módszert alkalmazni – ezeket rendszerállításoknak hívjuk. Ilyen csoportot alkot például egy lakóközösség, egy szerelmi háromszög, iskolai, munkahelyi közösségek, de még egy baleset részesei is, akik közül van, aki életben marad, van, aki megnyomorodik, és van, aki meghal.

Hellinger és munkatársainak megfigyelése szerint mindegyik esetben létrejön a jobb híján közös léleknek nevezett rejtett összeköttetés, egy hálózat. A munkahelyi és egyéb szervezetekben végzett ilyen munka a szervezetállítás nevet kapta.

 

A módszer számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. A családfelállítást követő egy éven belül a résztvevők 78%-ának életében markáns pozitív változás állt be, további 14%-uknak javult az állapota. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakult ki a gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan változás, a testi betegségek is javultak, meggyógyultak. A maradék 8% esetében a családfelállítás hatástalan maradt, ami nagyon jó arány a többi pszichoterápiás módszert alapul véve.

 

Bert Hellinger módszere úgynevezett fenomenológiai (közvetlenül észlelhető) pszichoterápia: „Az ember kiteszi magát a jelenségeknek és azok összefüggéseinek anélkül, hogy beavatkozna. El kell felejteni például minden eddigi tudásunkat és tapasztalatunkat, összpontosítunk és várunk, míg az összefüggésben szinte magától megmutatkozik az eredmény vagy egy megoldás, amit nem lehet előre tudni. Ez a felismerés más mélységekből jön és ajándékba kapjuk. Ezt a sajátságos mozgást nem tartom kézben, ilyenkor egy másik erő hordoz, melynek része vagyok, ez az erő a Lélek. Ez a módszer mindig olyan, mint ha sötétben tapogatóznánk, de együtt rezegve azzal, ami megmutatkozik, ahonnan az impulzusok jönnek, – ez az az erő, ami továbbvisz."

 

A családot működtető szabályok

A családnak közös lelke, közös lelkiismerete van, ami szabályok szerint működik.

Első alapszabály: Mindenkinek, akár élő, akár holt, ugyanúgy joga van az odatartozásra. Ha bármi okból – csirkefogó, alkoholista, házasságon kívüli, stb. – kirekesztik, akkor a családlélek megpróbálja létrehozni az egyensúlyt, ez a második alapszabály.

A megtagadott odatartozását a rendszer kiegyenlíti, a kirekesztett és egy később született között összeköttetést teremt, utóbbi képviseli a kirekesztettet. Harmadik alapszabály: Akik korábban születtek, előrébb álljanak a rangsorban, mint a később születettek!

 

A családlélek és a család-lelkiismeret mindenekelőtt az előbb születettek jogaira ügyel, és a kiegyenlítéshez feláldozza a később születettet. Ha tiszteletben tartjuk az előző generációk jogait, akkor a később születettek szabadok lesznek.

 

Bert Hellinger megfigyelte, hogy új szellemi behatásra ez az összefonódás, sorsismétlődés megszűnik és az egyén képes lesz egy új életszakaszt kezdeni. A gyógyulás azzal kezdődik, ha a múltat – az ismétlődésekkel együtt – tisztelettel elfogadja, nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát. 16 éven át egy katolikus misszionárius rend tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége van az ősök tiszteletének.

 

Szerző: M. S.

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×