Díjazták a Széchenyi István Egyetemet

Díjazták a Széchenyi István Egyetemet

A társadalmi felelősségvállalásban is élen jár a győri egyetem.

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség Nyíregyházán rendezte meg a „Legjobb Női Munkahely 2017" Pályázat ünnepélyes díjátadóját az „Aktív Időskor – Nemzedékek Új Szerepben” című nemzetközi konferencia keretében. A győri intézmény a II. díjat hozhatta haza.

Az MNKSZ által idén tizenegyedik alkalommal kiírt „Legjobb Női Munkahely 2017” pályázat célja, hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontján túl a nők alkalmazásának gazdasági szükségszerűségére. A példaként szereplő munkahelyeken a munkavállalók érdekeit is figyelembe véve segítik a munka és a magánélet összeegyeztetését.

A Széchenyi István Egyetem a szakmai munka, az oktatás, a tudományos kutatás mellett a társadalmi felelősségvállalás területén is küldetést vállal. Munkatársai közül 431 fő nő és 477 fő férfi.

Az egyetemi szabályozás tekintetében, mind az Etikai Kódexében, mind a Kollektív Szerződésben intézkedései családbarát, amellyel támogatja a nők életpályáját.

Dolgozóik számára tréningeket szerveznek a számítástechnika és a nyelvi kompetenciák fejlesztésére, ahol nagyrészt nők képzésére kerül sor. Az egyetemen kívüli előadásokon való részvétel biztosításával teszik tájékozottá a munkatársakat, ilyen előadás például a „Munkahelyek, irodák, nemek és generációk”, „Családok – Vállalkozások” „Generációk – Dilemmák”.

Figyelmet fordítanak a munkaerő utánpótlásra is, 2017-ben 21 fő felvett pályakezdő közül 12 fő, több mint a fele nő volt. Ez az arány egyértelműen mutatja, hogy magas támogatottsággal adnak esélyt a pályakezdő nőknek.

A gyes/gyed-ről visszatérő kismamák részmunkaidős vagy rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatása igény szerint történik. A kisgyermekes szülőknek egyéni kérések szerint tervezik az órarendet. Az egyetemi könyvtárban egész napos gyermekmegőrző működik, ahol a munkatársak és hallgatók szükség esetén biztonságos körülmények között hagyhatják gyermekeiket.

A Széchenyi István Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott jövőkép, kiemelt helyen szerepel a humán erőforrás fejlesztése, így például oktatók/nem oktatók készségfejlesztése, tudományos előmenetelük támogatása, intézményen kívüli tapasztalatszerzésük támogatása, oktatói/kutatói karriermodell kidolgozása és bevezetése. Az Egyetem felismerte, hogy a biztos családi háttér nélkülözhetetlen a jó egyetemi teljesítményhez. A női munkavállalók aránya 47,5 %, így az intézkedések jelentős része kifejezetten a női munkavállalók speciális igényeit figyelembe véve született meg.

A Karrierlehetőség biztosítását jelzi, hogy a 15 fő felső vezetőből 6 nő, a 103 fő további vezetői pozícióból 37 nő, a doktori fokozatot szerzett 26 főből 8 nő, a habilitált doktori címet szerzett 7 főből 3 nő.

Vidéki nők számára munkalehetőséget biztosítanak a teljes állomány 47,5 %-a vidéki nő.

Az egyetem 2018-ban családbarát stratégiai célokat fogalmazott meg, melyek elérése érdekében intézkedési tervet fogadott el. Cél egy olyan családbarát szolgáltatási struktúra és belső szabályozási környezet kiépítése és fenntartása, amely magas szakmai színvonalon nyújt szolgáltatásokat, a felmerülő igények kielégítésére, valamint általánosan, folyamatosan és ingyen elérhető. A jövőben tervezik családi napközi szervezését az alkalmazottak és hallgatók 1-3 és 4-6 éves korú gyermekeinek.

Első díjat a GE Magyarország vehette át, a harmadikat pedig az AGCO Hungary Kft.

.

 

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×