Diplomaátadó ünnepségek a Széchenyi István Egyetemen

Diplomaátadó ünnepségek a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem öt karán, az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon és az Apáczai Csere János karon végzett hallgatók vehették át diplomáikat a hétvégén Győrben. Több mint félezer végzőst köszöntöttek.

Megtelt a Győri Városi Egyetemi Csarnok a műszaki karok közös diplomaátadó ünnepélyén. Közel négyszáz frissdiplomást köszöntöttek, köztük az első, duális képzésben részt vett járműmérnököket és az ország első elektromos járműhajtás szakmérnökeit.

Dr. habil Hanula Barna, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar dékánja nyitotta meg az ünnepséget, majd Prof. Dr. Kuczmann Miklós, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki kar dékánja mondott köszöntőt. „Mérnöknek lenni egy nagyon szép, kihívásokkal teli szakma, jó elhelyezkedési lehetőségekkel és jó fizetéssel. Bizonyára hétfőn sokan már dolgozni mennek önök közül, vagy visszatérnek hozzánk az iskolapadba, de biztosan nem kell állásinterjúkra járniuk” – fordult a végzősökhöz Kuczmann Miklós professzor.

A diákság nevében Preisz Judit műszaki menedzser hallgató köszönt el az egyetemtől. „Okkal érezzük magunkat szerencsésnek, hogy a Széchenyi István Egyetemet választottuk. Hiszen az itt kialakult különlegesen összetartó közösségnek hála egy újabb családra leltünk. Hogy mit is adtak nekünk az egyetemista éveink? Barátokat, emlékeket, szerelmet, hivatást, és nem utolsó sorban tudást” – hangsúlyozta.

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata által odaítélt Oktatók a Hallgatókért Díjat az Audi Hungaria Járműmérnöki Karról dr. Zsoldos Ibolya egyetemi tanár, az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék vezetője, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karról Dr. habil. Fischer Szabolcs egyetemi docens, a Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék oktatója, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karról pedig dr. Borbély Gábor egyetemi docens, a Távközlési Tanszék vezetője vehette át.

Az újonnan alapított Pro Progressum díjat az egyetemen működő hallgatói szervezetek fejlődéséért végzett kiváló szakmai munka elismeréseként vehették az Arrabona Racing Team, a SZEnergy és a SZEngine hallgatói csapatok kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjai. Ezt követte a Pro Auditoribus hallgatói díjak kiosztása.

 

Csaknem négyszáz végzős hallgató vehette át a diplomáját a zsúfolásig telt csarnokban.
Fotó: Kun Zoltán


A diplomaátadási ceremónia különlegessége volt az első, duális képzésben részt vett járműmérnökök köszöntése. Németh Katalin, az AUDI Hungaria Zrt. Oktatási-Tudományos Kooperációk vezetője az Audi és az egyetem sikeres, szerteágazó tudományos és oktatási együttműködését méltatta. A duális képzésen végzetteket követően járműmérnökök, környezetmérnökök, logisztikai mérnökök, műszaki menedzserek, energetikai veszteségfeltáró auditorok, építészek, infrastruktúra-építőmérnökök, építész- és építőmérnökök, közlekedésmérnökök, villamosmérnökök, gazdaságinformatikusok és mérnökinformatikusok, gépészmérnökök, mechatronikai mérnökök kapták meg diplomájukat.

 

Kinyíló oktatási kínálat az Apáczai Csere János Karon

Az Apáczai Csere János Kar alapszakos, mesterszakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatói vehették át a pedagógusképzési területen, neveléstudományokban, bölcsészet- és társadalomtudományokban való jártasságukat igazoló diplomájuk az Egyetemi Hangversenyteremben (Zsinagóga) rendezett ünnepségen.

„A XXI. század elejére egy dinamikusan fejlődő, a pedagógusképzési területen túl elsősorban a társadalom- és bölcsészettudományi diszciplínák felé nyitó oktatási kínálat jelent meg a karon. Napjainkban hat alapképzés, három mesterképzés és közel húsz szakirányú továbbképzés szerepel a palettán” – mondta köszöntőjében dr. Ponrácz Attila tanszékvezető egyetemi docens.

A végzett hallgatók nevében Buss Kornélia gyógypedagógia alapszakos hallgató köszönt el az egyetemtől és a kartól. A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata által alapított Oktatók a hallgatókért díjat Kövecsesné dr. Gősi Viktória dékánhelyettes, egyetemi docens vehette át. Az ünnepség tetőpontjaként a gyógypedagógia, szociális munka, szociálpedagógia és tanító alapképzésen, emberi erőforrás tanácsadó mesterképzésen, fejlesztő, differenciáló szakpedagógiai szakirányú továbbképzési szakon, valamint holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakán végzett hallgatók vehették át diplomájukat.

 

Erős alapokat adott a Kautz Kar a végzett közgazdászoknak

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a műszaki karok diplomaosztójának délelőttjén kapták meg oklevelüket a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar mostani végzősei. 142 friss diplomát bocsátott ki az intézmény, ennyien kezdik meg karrierjüket a munkaerőpiacon vagy folytatják tanulmányaikat további szakokon.

A legtöbben az országos jelentkezési listák elejéről évtizedes viszonylatban kirobbanthatatlan gazdálkodás és menedzsment szakon végeztek. Rajtuk kívül többek között kereskedelem és marketing, logisztikai menedzsment alapszakon illetve vezetés és szervezés, valamint marketing mesterszakon vehették át diplomájukat.

Simon Róbert Balázs, győri országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte: „A gazdaságtudományi diploma munkaerőpiaci értéke jellemzően magas, a pályakövetési mutatók tanúsága szerint a végzettek a legjobban kereső diplomások közé tartoznak. Az oktatás magas színvonala Győr város és a régió további fejlődése szempontjából egyaránt fontos. A munkaadók ugyanis keresik a fiatal, jól képzett szakembereket.”

 

Dr. Papp Ilona dékán H. Jackson Brownt idézte. Fotó: Kun Zoltán


„A diploma megszerzése annak bizonyítéka, hogy a közgazdász szakma rejtelmeinek, földi játékszabályainak elsajátítása megtörtént. Einstein szavaival szólva, akkor most már csak játszaniuk kell. Persze mindenkinél jobban. Úgy gondolom, hogy egyetemünk erős alapot adott Önöknek, éljenek ezzel. A nyitottságot maga az élet fogja kikényszeríteni, hiszen itt vagyunk az Ipar 4.0 kapujában és soha nem látott kihívások elé néz az egész Földünk” – fordult a hallgatókhoz dr. Papp Ilona dékán.

A dékán beszédében H. Jackson Brownt idézte: „A folyó és a szikla összecsapásánál mindig a folyó kerül ki győztesen, de nem az erejének, hanem a kitartásának köszönhetően.


Fotó: Kun Zoltán
Nyerges Csaba/Széchenyi István Egyetem

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×