Elismerték a körzeti megbízott hűségét

Elismerték a körzeti megbízott hűségét

A település embere lett nemrég Győrszentivánon Stók Zsolt rendőr főtörzszászlós, aki tizenöt évnyi helyi szolgálat után kapta meg a megtisztelő címet.

Győrszentiván részönkormányzata Sík Sándor képviselő vezetésével már nyolc éve adja át a település emberének járó emléklapot, amelyet minden évben egy arra érdemes személynek ítélnek oda. A választás mindig olyan emberre esik, aki már sokat tett a közösségért, s a jövőben is lehet rá számítani. Stók Zsolt rendőr főtörzszászlóst ilyennek látják a helyiek.

A rendőrséghez 1996 óta tartozom, Sarkadon kezdtem a pályafutásomat – kezdte a főtörzszászlós.  – Később a Győri Rendőrkapitánysághoz jöttem, s 2004-től vagyok Győrszentiván körzeti megbízottja. Tizenöt éve szolgálok már itt, megtisztelő, hogy idén nekem ítélték oda ezt a díjat, és ezzel is megköszönték a munkámat. Na meg persze további motivációt is jelent.”

Az emléklap nem hordoz magával anyagi elismerést, a helyiek szívből és köszönetképp adják. A körzeti megbízottjukat pedig szeretik és elismerik. Ehhez kellett az is, hogy Stók főtörzszászlós nemcsak rendőrként, hanem emberként is bizonyította rátermettségét, a helyiek pedig könnyen befogadták.

– Engem 0-24 óráig el lehet érni telefonon, akkor is, ha nem vagyok szolgálatban. Igyekszem mindenkinek segíteni, a helyi polgárőrséggel kiemelkedő a kapcsolatom, amit itt is köszönök Varga József jelenlegi és Pesti István korábbi elnöknek. Na meg persze az összes polgárőrnek, akik szabadidejükben jönnek, ha kérem. Sok közös szolgáltunk volt már, sikereket értünk el a bűnüldözésben, jó partnerek.

Stók Zsolt rendőr főtörzszászlós az oklevéllel

Mióta Stók Zsolt a településen teljesít szolgálatot, három emberölés elkövetőjét is elfogták - igaz, ez még a korai években volt. Sikerként könyveli el azt is, hogy kollégáival sorozatos betörések végére tettek pontot. Nagyhegyen negyvenötször, Kishegyen hússzor, míg a kertvárosban 30-35 között volt nyaraló- illetve házfeltörés. A kollégái, a polgárőrök és a lakosok segítségével a bandát elkapták, így visszatért a nyugalom Győrszentivánra. S hogy kik is azok a bajtársak, akik segítik Stók főtörzszászlós munkáját?

– Köszönet illeti a kollégáimat, Virág Csaba és Körmendi Attila főtörzszászlókat, illetve Szabó Zoltán főtörzszászlóst és Szabó Péter törzszászlóst, akikkel itt a környéken dolgozom. Itt Szentivánon van egy központunk, együtt beszéljük meg a munkát és a környező települések helyzetét. Nekik is köszönhető, hogy mostanra már elvétve történik szabálysértés vagy bűncselekmény. A közvetlen parancsnokok – Márki István alezredes, Mók Andrea százados és Domicser József főtörzszászlós – pedig úgy szervezik a szolgálatot, hogy minél többet lehessünk területen, s így a napi kapcsolattartás megvalósulhat a lakosokkal, ami elengedhetetlen egy körzeti megbízottnak. Persze köszönet illeti az önkormányzatot is, akik amennyire tőlük telik, segítik a munkánkat. Ám talán a legnagyobb hálával a páromnak, Gede Editnek tartozom, aki igazi társként áll mellettem, s megértette, milyen rendőrfeleségnek lenni. Köszönöm az elismerést, és ígérem, ennek szellemében szolgálok tovább! Ha egy nap úgy telt el, hogy megelőztünk, megakadályoztunk vagy felderítettünk egy jogsértést, akkor már nyugodtan fekszünk le. Ezért is érdemes ezt a hivatást választani - zárta Stók Zsolt győrszentiváni körzeti megbízott.

Havassy Anna Katalin
Fotó: Facebook

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×