Éljük meg a hagyományokat!

Éljük meg a hagyományokat!

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület magáénak vallja Sebő Ferenc, Kossuth-díjas énekes, népzenekutató, a népzenei és táncházmozgalom egyik elindítójának gondolatait, mely szerint: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” A műhely tagjai és partnerei a közösségépítés terén végeznek kulturális antropológiai kutatást.

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület „Transznacionális értékkutatás a népzene, a néptánc és a népművészet jegyében” címmel pályázatot nyert az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében. Együttműködő partnereikkel a közösségépítés és a hasznos szabadidő-eltöltés terén végeznek kulturális antropológiai kutatást. A kutatás arra irányul, hogy a magyarországi, valamint a romániai, szlovákiai, horvátországi területen élő falusi és városi környezetben hogyan lehet hatékonyan közösséget építeni és humán fejlesztéseket végezni a néptánc, népzene és népművészetek alkalmazásával. Erre keres jó gyakorlatokat együttműködő partnerei segítségével a humán szolgáltatások terén dolgozó hazai és külhoni szakemberek körében. A szakértői célcsoportok a művészeti, illetve kreatív alkotó foglalkozások, a humán szolgáltatások, a családsegítő, gyermekjóléti, hajléktalansegítési, közösségszervezés területen dolgozó szakemberek.

 

 

A projekt 2018. április 1. és 2021. március 31. között zajlik. A pályázat első mérföldköve az augusztus elején Écs község területén rendezett szakmai hét volt. Műhelyfoglalkozásokat és tanulmányutakat szerveztek mintegy 40-45 hazai is külhoni résztvevővel: voltak itt moldvai csángók több mint ezer kilométerről, gyimesi csángók a Kárpátok lábától, felvidéki magyarok az Ipolyságból és a Délvidékről horvát baranyaiak. A műhelyfoglalkozások és a tanulmányutak szerteágazó témákat öleltek fel, de mindent összekapcsolt a hagyományok, a népzene, néptánc és népművészet oktatásának, e tudás alkalmazásának vizsgálata, gyakorlatának lehetőségei.

 

 

Nem a múltba révedés volt a cél, hanem a magyarországi és külhoni közösségek napi életének megvitatása, a munkájuk során tapasztalható nehézségeik, az általuk ismert társadalmi problémák elemzése, tudásuk egymással való megosztása. Volt szó a közösségszervezés online eszközökkel való támogatásáról, problémamegoldó gondolkodásról, a zenei ízlés és az értékrend összefüggéseiről, a művészeti gyakorlatok hatásvizsgálatáról, a segítő szakmákra készülők készségeinek, kompetenciáinak vizsgálatáról, a mássággal való bánásmódról. Mindezek a témák mást jelentenek egy hazai városi környezetben és mást a határokon túli kistelepüléseken, így komoly szakmai viták, tudásmegosztás zajlott a program keretében. A programban szervezett tanulmányutakon a környező települések értékeivel ismerkedtek a résztvevők: Kajárpécen a közösségszervezés jó példáit, Nyalkán az alkotó tevékenységek szerepét, a település szakrális tereinek megismerését tűzték ki célul. Egy hajnali túra keretében Tényőn a mozgásos tevékenységek fontosságáról, Écsen pedig a közösségek biztonságáról esett szó.

 

A résztvevők a gasztronómiai értékeket bemutató közös ételkészítéssel zárták a szakmai hetet azzal az összegzéssel, hogy van mit tanulniuk egymástól, az út nem csak földrajzi értelemben hosszú, a közös tanulás, tapasztalatcsere érdemes a tartós együttműködésre.

 

Gy. P.
Fotó: beküldött

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×