Győr fent van az ökológiai térképen

Győr fent van az ökológiai térképen

Már elérhető a világhálón egy interaktív városi természet atlasz, az Urban Nature Atlas, ami száz európai város, közöttük Győr természetalapú megoldásait tartalmazza könnyen kereshetően.

A projektben Győr – Barcelona, Utrecht, Malmö, Newcastle és Lipcse mellett – az egyik mintaváros. Hat európai település és egyetem együttműködésében a természetalapú városfejlesztési megoldásokkal foglalkoznak. A NATURVATION (NATure-based Urban innoVATION) – Ökológia Alapú Városi Innovációk az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja által támogatott projekt. A klímaváltozás és más környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások megoldásában a fenntartható fejlődés stratégiai fontosságúvá vált az európai városok számára. Ezt az ökológiai megoldásokon alapuló innovációk számos módon segíthetik. A NATURVATION projekt egy tudományterületeken átívelő partnerséget alkotva kívánja elősegíteni az innovatív ökológiai megoldások rendszerszerű alkalmazását városi környezetben.

A projekt 2016. december 1-től 2020. november 30-ig tart. A munka magyarországi vezetője a Közép-európai Egyetem (CEU), amely a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet Nyugatmagyarországi Tudományos Osztályával (NYUTO) együttműködve vesz részt a projektben. A győri régióban is feltérképezik az ökológiai alapú innovációs lehetőségeket. A projekt irányítói Dr. Pintér László, a CEU Környezettudományi és Környezetpolitikai Tanszékének vezetője és Dr. Lados Mihály, NYUTO tudományos főmunkatársa, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi docense.

A projekt időszakára úgynevezett városi és regionális innovációs partnerség  csoportok alakultak. Győr esetében eddig a városháza, a Széchenyi István Egyetem különböző tanszékei, az ÉDUVIZIG, az Audi, a Rába, városi civil szervezetek munkatársai kapcsolódtak be a munkába. A csoport a projekt kutatási eredményeit igyekszik bevinni a várostervezés folyamatába. Ez Győrben különösen aktuális, hiszen folyamatban van a város új rendezési és szerkezeti tervének készítése. Évente négy alkalommal találkoznak a projekt négyéves futamideje alatt, a munkát Dr. Lados Mihály koordinálja.

 

 

Révi Zsolt főépítész, Aczél Gábor vezető tervező, Dr. Lados Mihály projektvezető és Limp Tibor erdészetvezető


A projekt keretében Győrben eddig csaknem harminc természetalapú megoldást azonosítottak, amelyből eredetileg tizet választottak ki a további vizsgálatokra. Ezek a Mosoni-Duna komplex projekt, a Nagy-Pándzsa projekt, a győri zöldtetők, a Bercsényi liget és környéke, a Barátság park, a lakótelepi fák és kertek, a lakótelepi tavak, az Audi természetalapú megoldásai, a Körtöltés utca csapadékvíz elvezetése és a Püspökerdő.

„A városházán ez év elején Füke Péter főosztályvezetővel egyeztettük azokat a témákat, amelyek a város részéről megtárgyalhatók lennének a projekt 2018-2019-es időszakában. Ezek közé tartozik Győr készülő rendezési tervéhez kapcsolódóan a város szerkezeti terve. Révi Zsolt főépítész úr információja alapján ez terv most ért olyan szakaszba, amikor a kialakított partnerségi kör érdemben megtárgyalhatja. A szerkezeti terv alapvetően a város területhasználatának, az épített környezet és a zöld területek kiterjedésének, egymáshoz viszonyított arányainak változását vetíti előre” – mondta Dr. Lados Mihály.

A Győr nagy zöldterületeit kezelő szervezetek képviseletében Limp Tibor, a KAEG győri erdészetvezetője a Püspökerdőről adott tájékoztatást. A gazdaság több mint 1000 hektár erdőt kezel Győr közigazgatási határán belül, ennek negyedrészét teszi ki a közjóléti funkciójú, parkerdő minősítést kapott Püspökerdő. Faállományában a nemesnyárak és nemesfűzek arányát az elmúlt évtizedekben sikerült 80 hektárra visszaszorítani, a többit ma már újra őshonos fafajok alkotják.

„Jó lenne az utolsó négyzetméterig megtartani ezt az összetett ökoszisztémával rendelkező, csodálatos területet, amely sétautakkal, játszóterekkel, esőbeállókkal, tűzrakóhelyekkel, népszerű tanösvénnyel és kalandparkkal várja a győrieket a Mosoni-Duna ölelésében” – vélekedik Limp Tibor Győr tüdejéről, ami immáron az európai Urban Nature Atlasban is az ökológiai alapú városi innovációk között szerepel, tíz másik győri példával együtt.

 

SZEhírek, Nyerges Csaba

Fotó: Májer Csaba József

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×