Karácsony másnapja - István napja

Karácsony másnapja - István napja

István napja egészség és termésvarázsló nap volt, a hagyományok után eredünk.

A legények, férfiak a mise után együtt jártak "istvánolni", az István nevű barátokat, rokonokat, gazdákat felköszönteni. Sok helyütt táncot is rendeztek ezen a napon. Van, ahol a bort a köszöntők vitték magukkal, a gazdasszony kötelessége hájas-, tepertős- sajtos pogácsa elkészítése.

A 16-17. században a kalendáriumok a vízkereszt utáni első hétfőt regölő hétfőnek nevezték. Karácsonyi népszokásaink közül kitűnik az István-napi regölés, különösképpen a regösök által kántált énekszöveg, amiben a téli ünnepkörrel kapcsolatos emlékek, keresztény jelképek keverednek az ünnepi köszöntővel és a házigazdának szóló jókívánságokkal. A regölés karácsonyi és újévi köszöntés. István napjától, azaz december 26-tól újévig, néhol vízkeresztig regölnek: a legények vagy a felnőtt férfiak is házról házra járva bőséget, boldogságot kívánnak a következő évre.

Sokan eredeztetik e szokást az ősi hitvilágból, a sámánizmustól. A regösénekben ott van az ősi hitvilág: csodaszarvas, Nagyboldogasszony, Szent István.

Maga a regölés szó is vitatott eredetű. Egyesek a révülésre vezetik vissza, mások a rekeg szóra, ami a nyers előadásmódra utal. Érdekesség, hogy réges régen a regös foglalkozásnév is volt. A regösének szövege a XIX. századra már igen eltorzult.

A regösök mindig kifordított báránybőr bundát viseltek, láncos bottal és köcsögdudával felszerelve mentek a lányos házakhoz. Több szakaszos énekük a jöttüket bejelentő bevezetés után jókívánságokat halmoz a gazdára, s a fiatalok párosításával fejeződik be.

Szent Istvánt a keresztény hitben az első vértanúként tartják számon, egyben ő volt az első a hét diakónus közül. Vértanúságának története szerint a jeruzsálemi zsinagóga elöljárói Istvánt a gyülekezet elé vezették, és mivel akkor is nyíltan hirdette Jézus istenségét, a csőcselék megrohanta, kihurcolta a városból és agyonkövezték. A jeruzsálemi kapu, ahol utolsó útjára indult, a mai napig is az "István-kapu" nevet viseli. Szent Istvánt a hívők kr.u. 36-ban a szegények istápolására az apostolok segédévé választották.

Forrás: netfolk; fmc

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×