Kiállítás születésnapra

Kiállítás születésnapra

Kétszáz éve született Rómer Flóris bencés polihisztor. Az emlékév nyitányaként, az általa alapított múzeumban nyílt kiállítás pénteken.

A tárlaton elsősorban azokat a tárgyakat állították ki, amelyeket Rómer keze érintett, amelyek a saját gyűjtései voltak – tájékoztatta portálunkat Csécs Teréz a kiállítás rendezője. Látható többek között olyan római kori váza, amelyet személy szerint Rómer vitt be a múzeumba, arról az ásatásról, ahonnan az előkerült. A muzeológus szerint a kiállítás legizgalmasabb darabjai azok, amelyek a tudós győri tevékenységével kapcsolatosak, amelyek a városunkhoz kötődnek.

 

 

A tárlaton felfedezhetjük egy ötven éves barátság emlékeit is. Rómer és gyűjtőtársa Ebenhöch Ferenc (1821-1889) koroncói plébános, majd győri kanonok közös tudományos tevékenységét ismerhetjük meg. Láthatjuk a győri Unger kártyaműhely dúcait, amelyet Rómer kérésére Ebenhöch szerzett meg a múzeum számára.

 

 

A vitrinekben Rómer legfontosabb tudományos tevékenységeit bemutató iratok is helyet kaptak. Ezek közül a legnevezetesebbek, a Győri történeti és régészeti füzetek, a Nemzeti múzeumi katalógus, valamint a Corvina díszalbumának lapjai.

Egy másik vitrinben a Xántus Jánossal közös nagy munka eredményét mutatják be. Az 1873-as bécsi világkiállításra gyűjtött tárgyak láthatók, valamint azok, amelyeket együtt gyűjtöttek a győri múzeum számára.

 

 

A megnyitón Rózsavölgyi László, köszöntötte a résztvevőket, elmondta, Rómer ma is modernnek számít. „Ugyanúgy járt, kelt a világban, mint mi mindannyian. Az ő korában ugyanazt látta, mint a többiek, de mégis olyan dolgok jutottak eszébe, mint előtte soha senkinek. Ismereteit olyan módon rendszerezte, mint előtte senki. Bátran elhagyta a járt utat a járatlanért, a tanult dolgokat új minőségbe rendszerezte. Ma úgy nevezik ezt a képességet, hogy innováció, és a legértékesebb vállalati és menedzseri tulajdonságok egyike. Ettől olyan friss és ettől olyan modern Rómer ma is. Ezt a szellemi kisugárzást érezzük az általa alapított intézményekben.”

 

 

Borhy László régészprofesszor megnyitó beszédében felelevenítette Rómer életútját. Többek között elmondta, Rómert a magyar régészet atyjának nevezik, de a művészettörténet írás és műemlékvédelem megalapozásában és intézményrendszerének kialakításában is kulcsszerepet játszott. Néprajzi, természettudományos és művészeti munkásságáról azonban még ma is kevés szó esik. A Nemzeti Múzeum Érem- és régiségtárának őre, az MTA tagja, nagyváradi prépost-kanonokként is a magyar tudományosság részese volt, tudományszervezőként számtalan publikációja jelent meg később is, kötetei mellett tanulmányok többek között az Archaeológiai Közleményekben, majd az Archaeológiai Értesítőben. Neki is nagyban köszönhető, hogy 1876-ban Magyarországon rendezték az ősrégészek és antropológusok VIII. világkongresszusát, melynek főtitkára volt. Nagy hatással volt kora vidéki történettudományi és régészeti tudományosságára, például a vidéki műkedvelőknek szóló régészeti leveleivel, az általa szerkesztett, ma 140. évfolyamát megért Archaeológiai Értesítővel.

 

 

Grászli Bernadett múzeumigazgató hangsúlyozta, az emlékév során a vándorkiállítás több hazai és határon túli intézménybe is be fogja mutatni Rómer Flóris tudományos munkásságát. Különböző programokkal, előadásokkal, emlékkötettel a tudósra az év folyamán.

A tárlat az Apátúr házban április 12-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig látogatható.

 

Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: O. Jakócs Péter

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×