Kincsesház a Káptalandombon

Kincsesház a Káptalandombon

A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár időszaki kiállítással ünnepli alapításának negyedszázados évfordulóját. A szakrális kincseket bemutató tárlat péntek délutáni megnyitóján Pápai Lajos megyéspüspök a kereszténység és az igazságot kereső kultúra kapcsolatáról beszélt, Benkovich Ferenc, a győri Szentlélek-templom plébánosa a káptalandombi épület 1989-es felújításának történetét mesélte el. A családias hangulatú ünnepség díszvendége Nicolas Jean René Brouwet, Lourdes püspöke volt.

A Káptalandomb 26. számú háza 1688 óta szolgálja a győri püspökséget. A barokk épület papi szemináriumként működött, a papnevelde az 1910-es elköltözéskor könyvtárát hagyta a falak mögött. A lepusztult ház negyedszázaddal ezelőtti felújítása felbecsülhetetlen értékeket mentett meg, a jubileumi kiállítást bemutató igazgató, Kiss Tamás szerint a könyvtár 80 ezer, többnyire magyar, latin, héber, ógörög és német nyelven íródott kötetet őriz.

A könyvmúzeum 190 ősnyomtatvány és 14 kódex birtokosa. Az ősnyomtatványok a nyomdászat Guttenberg előtti őskorában, 1500 decembere előtt készültek francia, olasz és német műhelyekben. A kódexek közül a leglátványosabb darab egy báránybőrre írt, 320 lapos, 67 kilós, latin szövegű munka, amelyet Napragi Demeter püspök a török elől menekített Nagyváradról Győrbe.

 

Napragi kódexe a legnagyobb, Mátyás győri Corvinája az egyházi gyűjtemény legértékesebb könyve. Nagy királyunk kétezres könyvtárából 130 kötet élte túl a sötét évszázadokat, ezek ma féltett kincsek szerte a világban. A győri Corvina korai darab, a firenzei Flavius Blondus 1467-ben másolta fehér pergamenre a Róma épületeit bemutató latin szöveget. S ha már a legeknél tartunk, a kiállított legrégebbi munka egy 11. századi hangjegyes misekönyv, míg a legrégebbi Győrben gyártott könyv 1727-es kiadás, Joseph Anton Streibig nyomdájából.

 

A szakrális kincsek jubileumi kiállításán restaurálásra váró liturgikus tárgyak is helyet kaptak, jelezve, hogy az értékmentő munka soha nem fejeződhet be, s az értékmentés közös ügyünk. Az igazán látványos, már rendbe tett, régi fényüket visszanyert tárgyak mindegyikének külön története, legendája van. Az ajándékozó püspökök, főurak a saját koruk stílusának megfelelő ötvösremekekkel, textilgarnitúrákkal gazdagították a kincstárat. A 15-16. századból elsősorban magyar mesterek munkái maradtak ránk, a 18. századtól az osztrák kötődés miatt leginkább bécsi darabok kerültek a gyűjteménybe.

A kincstár legrégibb tárgya a 14. századból származik. Az elefántcsont triptichon egy szárnya francia remekmű, a faragás Szűz Mária halálát, mennybemenetelét és koronázását ábrázolja. Rendkívül értékes a gótikus kelyhekből álló gyűjtemény, a legkorábbi, vésett indákkal, kék zománccal, latin felirattal díszített kehely a 15. század elejéről származik. Két filigrándíszes kehely képviseli a Mátyás kori művészetet, míg a zavaros 16-17. századból reneszánsz kelyhek és püspöki címerrel díszített olajtartó kannák maradtak ránk.

 

Napragi Demeter nem csupán az ország legnagyobb kódexét hozta Győrbe. A törökök és a protestánsok elől menekülő erdélyi püspöknek köszönhetjük Győr város mai szimbólumát, a székesegyházban őrzött Szent László-hermát és azt a kincstárban kiállított kelyhet is, amelyet páratlanul szép sodronyzománc virágok díszítenek. A sodronyzománc technikát Európában ma is magyar zománc néven ismerik.

 

A török háborúskodás utáni fellendülés Zichy Ferenc 1743-as püspökké avatásával kezdődött meg. Győr legnagyobb püspöke felújította, Magyarország egyik legszebb templomává tette a székesegyházat és csodálatos ötvösmunkák, liturgikus textilek sorát készíttette el a legjobb bécsi és győri mesterekkel. Ékkövekkel és zománcképekkel díszített kehely, pásztorbot, barokk ampolnakészlet, rokokó gyertyatartópár, ékkődíszes kereszt emlékeztet a bőkezű püspökre. Az 1989 októberében megnyílt győri kincstár jubileumi időszaki tárlata számos újdonsággal, eddig rejtett értékkel várja a közönséget.

 

Szerző: Gaál József

Fotó: Marcali Gábor

 

Csatolt galéria: Kincsesház a Káptalandombon
Tovább a gyorplusz.hu-ra
×