Közigazgatási szakmai napot tartottak az egyetemen

Közigazgatási szakmai napot tartottak az egyetemen

Közigazgatási eljárási jogi szakmai napot tartottak Győrben a Széchenyi István Egyetemen. A Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar adott otthont a rendezvénynek, amelyen együttműködési megállapodást írt alá dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a kar dékánja, és dr. Boros Anita, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke. A workshopon megvitatták az Ákr. (általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény) első évének tapasztalatait a kormányhivatalok, a járási hivatalok és a városok szemszögéből.

Köszöntőjében dr. Lévayné dr. Fazekas Judit örömtelinek, támogatandónak nevezte, hogy együttműködési megállapodások jöjjenek létre az újonnan alakult Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a jogi karok között.

„Hiszen ez egy olyan keret, ami lehetőséget ad közigazgatási eljárási jogi kutatások, szakmai tapaszlatcserék megvalósítására. A közigazgatásban dolgozó gyakorló jogászok és a közigazgatási jogot, alkotmányjogot oktatók szorosabban együttműködhetnek, és hallgatóink is élvezhetik ennek előnyeit. A közigazgatási szféra az egyik legfontosabb terepe diákjaink szakmai gyakorlatainak – mondta a dékán, megköszönve a megyei kormányhivatalnak az ehhez nyújtott gördülékeny támogatást.

„A jogi felsőoktatás és a közigazgatás céljai közösek az utánpótlásban. Olyan szakembereket kell képeznünk, akik a gyakorlatban tudják érvényesíteni a jogállamisághoz, a közérdekhez és a közszolgálathoz kötődő követelményeket és elveket. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy diákjainkat ezekkel az ismeretekkel és elvárásokkal felvértezzük. A végzett joghallgatók több mint harmada a közigazgatásban helyezkedik el. Örülünk annak, ha a közigazgatás fogadja őket, és kellő ismeretanyaggal, hasznosan tudják szolgálni a közérdeket és a közjót – hangsúlyozta a dékán.

 

A workshop levezető elnöke dr. Váczi Péter, a KEJE tagja, a Széchenyi-egyetem oktatója volt.


A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a győri jogi kar közötti egyműködési megállapodást dr. Lévayné dr. Fazekas Judit és dr. Boros Anita írta alá. Az egyesület elnöke, aki egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményvezetője is, köszöntőjében elmondta, hogy egyesületük a közigazgatás mindennapi működésével foglalkozik. A jövőben úgynevezett tematikus évek megszervezését tervezik ágazati eljárásügyi konferenciákkal, rendezvényekkel. Ide tartoznak például az építés hatósági ügyek, a kiemelt beruházások kérdésköre, a közbeszerzések, a versenyjog, a szociális igazgatás, valamint a fogyasztóvédelmi és kereskedelmi eljárások.

A felnövekvő generációkat, az egyetemi hallgatókat is megszólítja az egyesület. Álom az államban címmel hirdettek például országos rajzpályázatot általános iskolásoknak. Az egyetemistáknak pedig jogesetmegoldó versenyt rendeztek.

A szakmai napon az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatait vették górcső alá a kormányhivatalok, járási hivatalok, városi hatósági főosztályok szemszögéből, és szakmai konzultációt, kerekasztal-beszélgetést tartottak az érintett területek vezetőinek részvételével.

 

 

Nyerges Csaba/Széchenyi István egyetem

 

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×