Lions International

Lions International

Az Első Győri Lions Klub által alapított Győri Lions Alapítvány Jótékonysági pályázati felhívása.

A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek jótékony célokra. Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja - 1925 óta folyamatosan - a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése.

A pályázat pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub és Alapítványa az általa megtartott jótékonysági bál bevételéből, az előző adóévi Szja után az Alapítványhoz befolyt 1%-ból, illetve a hagyományos Lions vállalkozói esten résztvevő győri és Győr környéki cégek ill. vállalkozók adományaiból teremti meg.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A szociálisan is rászorult, tartósan, súlyos fogyatékossággal élők anyagi és mentális körülményeinek lehetséges javítása - különös tekintettel a vakokra és a gyengénlátókra.
Az Alapítvány Kuratóriuma elsősorban olyan pályázatokat kíván támogatni, amelyek a fogyatékkal élő pályázó egy konkrét problémájának, lehetőleg hosszú távú, tartós megoldását célozzák meg.
A Győri Lions Alapítvány elsődleges területi támogatási célcsoportja Győr város, és közvetlen környéke.


Támogatásban egy naptári éven belül csak egyszer részesülhet ugyanaz a magánszemély és intézmény. Ettől eltérni csak különleges méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján lehet.
Az Alapítvány más alapítványt, valamint állami, önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szervezetet csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a kuratórium egyedi döntése alapján támogat.
Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg - minden esetben számlával igazoltan - maradéktalanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra.
Ezt a folyamatot az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követi.

 

PÁLYÁZHATNAK:

– magánszemélyek,
– fogyatékos embereket segítő egyesületek, intézmények.

A pályázat kiemelten nyitott a vakság megelőzésére, valamint a vakok és gyengén látók életlehetőségeinek, a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítésére.

Az Alapítvány a pályázatra jelentkezők közül előnyben részesíti azokat, akiket szociális, karitatív vagy egészségügyi intézmények, egyesületek is ajánlanak.

 

Pályázni a jelen „Pályázati Felhívás”-hoz tartozó "Pályázati adatlap" kitöltésével, majd annak a „Pályázati Felhívás”-ban közzétett email címre és határidőre történő beküldésével lehet. A „Pályázati adatlap” innen tölthető le:

Pályázat: Győri Lions Alapítvány pályázati felhívás_20181001.pdf

 

adatlap magánszemélyeknek (word és pdf):

Pályázati adatlap magánszemélyeknek_20181001.docx

Pályázati adatlap magánszemélyeknek_20181001.pdf

 

adatlap intézményeknek (word és pdf):

Pályázati adatlap intézményeknek_20181001.docx

Pályázati adatlap intézményeknek_20181001.pdf

 

Vagy az Első Győri Lions Klub internetes honlapjának alapítványi fejezetéből: www.lions.gyor.hu vagy a www.gyorivakok.hu honlapokról.

 

A pályázati adatlapok hiányos kitöltése, ill. az abban kért okiratok hiánya a pályázat elutasítását vonhatja maga után!

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatok elbírálása előtt, a kérelmező lakhelyén /székhelyén, képviselőin keresztül, személyes látogatás keretében meggyőződjön a pályázatban szereplő információk, körülmények valódiságáról.

 

A pályázatok beadási határideje:

 

2018. október 31.

 

/A pályázatok elbírálási határideje: 2018. december 15./

Email cím: gyorilionspalyazat@gmail.com

 

==========================================================

KEDVES TÁMOGATÓINK!

Az immár 25. éve sikeresenGyőriLionsműködőAlapítvány továbbra is tisztelettel várja és szívesen fogadja a segíteni
vállalkozások-adományaitpénz az Alapítvány
10103379-47313700-01004006 számú
bankszámlájára.

/KözhasznúAlapítványunkadóedvezményrejogosítóadigazoláskiadására jogosult!/

==========================================================

 

 

Győr, 2018. október 1.

A Győri Lions Alapítvány kuratóriuma

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×