Megalakult a megyei Éghajlatváltozási Platform

Megalakult a megyei Éghajlatváltozási Platform

Győr-Moson-Sopron megye több éghajlati tényező közvetlen vagy közvetett hatása alatt áll, melyek megismertetése, és a megfelelő alkalmazkodási stratégia kialakítása a jelen és a jövő kiemelt feladata.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat „Megyei klímastratégia kidolgozása, valamint éghajlatváltozási platformok létrehozása és működtetése Győr-Moson-Sopron megyében" címmel benyújtott pályázatát - 30 millió Ft összegű, 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt az Európai Unió Kohéziós Alapjából és hazai költségvetési forrásból valósul meg.

A Platform résztvevői

A Platform pénteki alakuló ülésén  a tagszervezetek vezetői, képviselői együttműködési megállapodást írtak alá, melyben rögzítették, hogy a cél elérése érdekében szorosan együttműködnek a platform többi tagjával. Az együttműködő partnerek vállalták, hogy a projekt megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, valamint elősegítik a megyei klímastratégia kidolgozását, továbbá a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatását; a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérését és összehangolását, majd széles körű megismertetését, támogatják az online szaktanácsadást, illetve közreműködnek az elkészült stratégia megvalósulásának nyomon követésében.

Összesen 15 szervezet képviselője írta alá a szándéknyilatkozatot

A projekt célcsoportjai elsősorban megyei önkormányzat, települési szövetségek, civil szervezetek, akik biztosítani tudják a módszertan kialakítását, stratégiák elkészítését a helyi közösségek bevonásával.

Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a térségi és helyi szintű, így a megyei szintű klímastratégia kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő helyi kapacitások megerősítése.

Az összefogás célja a megyei szereplők, döntéshozók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, ehhez a témakörhöz köthető tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek hosszú távú biztosítása, a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek szakmai támogatása.

Fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése

Jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű, ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen projekt alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása egy megyei szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A KTSZ által elkészített módszertani útmutató biztosítja a projekt keretében készülő (megyei) térségi klímastratégiák egységességét, koherenciáját, magas szakmai minőségét és hatékonyságát. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, mely következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

 

Fotó: Marcali Gábor

 

 

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×