Mindenkinek kötelező a fényképes igazolvány

Mindenkinek kötelező a fényképes igazolvány

Magyarországon minden állampolgár köteles személyazonosító igazolvánnyal rendelkezni. Ez alól még a csecsemők sem kivételek. Az erre vonatkozó törvény nem új keletű, hanem 1992-es keltezésű, sokan mégsem tudnak róla.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében életkortól függetlenül mindenki köteles valamilyen személyazonosító igazolvánnyal rendelkezni. A 14 éves kor alatti gyermek és a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú esetén a szülő vagy törvényes képviselő felelőssége az igénylés – írta kérdésünkre válaszolva a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal.

A 14 éves kor alatti gyermek első személyazonosító igazolványát (jellemzően csecsemőkorban) a szülők, törvényes képviselők kérelmére adják ki. A szülőknek természetesen az ügyintézésre vinni kell a gyermeket, ugyanis róla a helyszínen fénykép készül. Az ügyintézés során a törvényes képviselőknek igazolni kell saját magukat, valamint be kell mutatni a gyermek lakcímkártyáját. A szülők beazonosítása első esetben a gyermek szülői anyakönyvi kivonata alapján történik. Ha az igényléskor csak az egyik szülő jár el, akkor csatolni kell a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, ehhez formanyomtatvány érhető el a kormányhivatal weboldalán. A gyermeket egyedül nevelő szülő esetében vagy más törvényes képviselőként be kell mutatni a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozatot vagy a szülői felügyelet tárgyában keletkezett gyámhatósági döntést – sorolta a kormányhivatal illetékese.

A 14. életévét már betöltött gyermekek és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorúak szülő vagy törvényes képviselő nélkül is elindíthatják az ügyintézést.

A személyazonosító igazolvány kiadására, cseréjére, pótlására irányuló eljárás 18. életkorig minden esetben illetékmentes.

Ha valaki elmulasztja gyermekének az okmány készíttetését, az a kormányhivatal hatáskörében nem jár szankcióval. Nem ellenőrzik az okmány elkészíttetését, és figyelemfelhívás sem történik a kötelezettségre. Hangsúlyozták, a cél a minden élethelyzet igazolására kiterjedő teljes körű okmányellátottság megvalósulása. Kifejtették, már nagyon korán nyilvánvalóvá válik az igazolvány szükségessége, példaként említették, hogy az Európai Unió országain belüli külföldi utazáshoz személyazonosító igazolvány használható úti okmányként.

 

Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Szigethy Teodóra

 

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×