Ötvenhét katona tett esküt Győrben

Ötvenhét katona tett esküt Győrben

A Magyar Honvédség szervezeti átalakítása miatt az idei évtől a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is tart alapkiképzést frissen bevonult honvédek számára.

Az ország különböző alakulatainál hamarosan szolgálatba álló pályakezdő tisztek, altisztek és legénységi állományú katonák június első hetében vonultak be a légvédelmi egység likócsi bázisára.

Az újoncok az alapkiképzés elemeként rendszeres alaki foglalkozásokon, katonai testneveléseken vettek részt, megismerkedtek a Honvédség életét alapjaiban meghatározó előírásokkal, szabályokkal, elsajátítottak honvédelmi, nemzetbiztonsági, jogi, logisztikai és egészségügyi ismereteket, de a felkészítésükből nem maradhatott ki a katonai tereptan, harcászat, műszaki, híradó, atom-, biológiai, és vegyi védelmi kiképzés sem.

 

 

A hathetes időtartamra jutó feladat igazán bőséges volt, az elvárások pedig jelentősek, ugyanis a felkészítés sikeres teljesítéséhez mindenkinek meg kellett felelnie a Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott követelményeknek. Ez a gyakorlatban nem jelentett mást, minthogy gyalogsági lövészeten, általános harcászaton, kézigránát dobógyakorlaton és robbantás foglalkozáson is helyt kellett állnia a résztvevőknek.

Az alapkiképzés zárását jelentő eskütételre július 11-én sorakozott fel az ideiglenes alegység a győri ezred alakuló terén Aradi Zsolt százados, az alapkiképző század parancsnokának vezetésével. Az elöljáró fogadását követően és a Himnusz után a közkatonák elmondták az esküjük szövegét, amely egy életre szól.

 

 

Az eskütételt követően Szűcs Pál ezredes mondta el ünnepi gondolatait: – Önök egy olyan mérföldkőhöz érkeztek ma, amely a szó szoros értelmében meghatározó és felemelő is egyben. Ezzel a mai momentummal egy igen erősen összetartó közösség tagjaivá váltak, amelyben a Haza szeretete és áldozatkész szolgálata hordozza az értékeket. Olyan időszakban kezdik meg a szolgálatukat, amikor a Magyar Honvédség teljesen megújul. Ez alatt nemcsak a technikai eszközök modernizálását értjük a kor elvárásainak megfelelően, hanem a katonák minőségi életpályájának biztosítását is – hangsúlyozta az ezredes, ám ugyanakkor figyelmeztette is az állományt. – Ettől kezdve nem csak magukért tartoznak felelősséggel, hanem bajtársaikért, hazájukért, nemzetükért is. Legyenek méltóak társadalmuk bizalmára és megalkuvást nem kérve őrizzék meg egyenruhájuk és vele együtt a Magyar Honvédség becsületét! – zárta az elöljáró.

 

Forrás: raketaezred.hu

Fotó: Csekei Judit százados

Csatolt galéria: Ötvenhét katona tett esküt Győrben - fotó: Csekei Judit százados
Tovább a gyorplusz.hu-ra
×