Remény a megbuktatott diákoknak

Remény a megbuktatott diákoknak

Ha egy diák megbukik az év végén, a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tehesse le a javítóvizsgát.

„Ha a tanulót az év végén megbuktatja a nevelőtestület, a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le” – írja közleményében a Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért, hozzátéve: az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.

A megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll – részletezik a szabályokat, kiemelve: minden diáknak lehetősége van arra, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát. Ez a lehetőség akkor is él, ha a tanuló kettőnél több tárgyból bukik.

„A független vizsgabizottság döntése ellen a szülő, a tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be a járási hivatalhoz” – zárják közleményüket.

 

forrás: eduline.hu

fotó. pixabay

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×