Szélesedik a lakásfenntartási támogatás

Szélesedik a lakásfenntartási támogatás: szeptember 1-jétől a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik, akik fával, olajjal vagy más módon fűtenek, és előnyösebb lesz a jogosultsági jövedelemarány is - közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pénteken az MTI-vel.

A lakásfenntartási támogatás, valamint a gáz- és távhőtámogatás integrációja révén egyszerűsödik és egységesebbé válik a lakhatással összefüggő szociális ellátások rendszere, ezért nem kell két, hasonló célokat szolgáló támogatási rendszert párhuzamosan működtetni.

 

Így kiszűrhetőek a támogatást jogosulatlanul igénybevevők, ugyanakkor valamennyi lakhatással kapcsolatos kiadásra kiterjed az egységes támogatás. Az eddigiekhez képest a fűtéstámogatásnál szélesebb körben részesülhetnek segítségben azok a rászorulók, akik egyéb fűtési nemeket - például fa, szén, villany, palackos gáz, fűtőolaj stb. - használnak.

 

Lakásfenntartási támogatást - a fűtéstámogatáson túl - egyebek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, a villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni.

 

Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250 forintban, az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határoz meg, a korábbi 150 százalék helyett. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. Ebben a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a másodiké 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

 

Azért, hogy a támogatás a korábbinál igazságosabb és hatékonyabb legyen, a lakásfenntartási támogatás feltétele lesz a jövedelem- és vagyonvizsgálat és annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. A vagyon nagyságának megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.

 

A természetben nyújtott támogatás a közüzemi - gáz, áram, távhő, szemétszállítás stb. - számlák kifizetése közvetlenül a szolgáltatók felé történik, illetve lehetőség szerint közvetlen a hozzájárulás az adott településre jellemző tüzelőanyag megvásárlásához. A támogatás megosztva is adható: részben készpénz, részben természetbeni támogatás formájában.

 

A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

 

Az új kormány 2010 óta több alkalommal döntött a gázár- és távhőtámogatás jogosultsági határidejének meghosszabbításáról, legutóbbi döntésével 2011. augusztus 31-ig hosszabbította meg a támogatás jogosultsági határidejét. Az ennek helyébe lépő lakásfenntartási támogatás iránti új igényeket azok, akik eddig gáz- vagy távhőtámogatásban részesültek, 2011. szeptember 1-jétől a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatják be.

 

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától havonta folyósítják, illetve a fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában. A már megállapított - és jelenleg is folyósított - lakásfenntartási támogatások esetében az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni.

 

(MTI)

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×