Színvonalas előadások a Tehetségnapon

Színvonalas előadások a Tehetségnapon

Tudományos és Művészeti Diákköri és Tehetségnapot rendezett a Széchenyi István Egyetem. Huszonkilenc szekcióban 194 hallgató mutatta be szerteágazó kutatási eredményeit.

Az oklevelek átadásában segédkező logisztikai mérnök alapszakos hallgató, Sziffer Borbála például egyszer csak mikrofont ragadott, és különleges orgánummal, átéléssel adta elő a Metallica „Nothing else matters” című dalát a záróünnepségen. Miért is ne. Tehetségnap volt. A javából.

Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes köszöntőjében a hallgatókhoz fordulva azt hangsúlyozta, hogy tehetségükkel az egyetem jó hírét viszik a nagyvilágba. Bejelentette, hogy a Széchenyi István Egyetem idén első alkalommal regisztrált az egyetemeket világszerte minősítő QS World University Rankings-re, és rögtön fel is került a QS-rangsorra, ami óriási eredmény. Ezeknél a rangsoroknál fontos mutató a publikációk és a hivatkozások száma. Ezért minden, a TDMK-n bemutatott dolgozat is öregbíti a győri egyetem hírnevét.

Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta, a Széchenyi-egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsának elnöke kiemelte, hogy a posztmodern egyetem korát éljük. Vagyis az ipar az egyetemekbe beépülve megfogalmazza képzési igényeit. Ez a folyamat megváltoztatja a TDK-munkák témáit is. A világ globalizálódásával a felsőoktatás is globalizálódik, a nemzetköziesedés, a hálózatosodás a tudományos munkában is megjelenik.

A megnyitó ünnepségen bemutatkozott a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület (PSAT), amelynek tagsága a Pro Sciencia Aranyérem tulajdonosaiból áll. A kitüntetésre azok a kiemelkedő tehetségű fiatalok pályázhatnak, akik az OTDK-n elért első helyezésük mellett további tudományos teljesítményükkel is különlegeset alkottak. „Az aranyérmet kétévente 45-50 fiatal magyar kutató és művész kapja meg, 1989 óta már hétszáztizen részesültek az elismerésben. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2020-ban rendezendő PSAT konferencia házigazdája a Széchenyi István Egyetem lesz”- mondta Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, a PSAT elnöke.

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a TDMK-hoz kapcsolódva rendezi meg a napokban az „Érkezés Győrbe” környezeti műhelyt. A rendezvénysorozatot támogató A-Híd Építő Zrt kutató-fejlesztő mérnöke, Gosztola Dániel széchenyis diákként maga is készített TDK-dolgozatot, és tédékásként pontosan azokat a kompetenciáit tudta fejleszteni, amiket az iparban is keresnek. Az egyetemről kikerülve egy öszvérszerkezetű híd világszabadalmát megvalósító team tagja lehetett. Ezzel az egész szakmát megreformáló technológiával úgy lehet hidat építeni, hogy az alatta levő forgalmat nem zavarják.

Minden szekcióban nagy érdeklődés kísérte az előadásokat.

A hallgatók huszonkilenc, köztük nemzetközi szekcióban, a bűnügyi tudományoktól az automatizáláson át az anyagtudományon keresztül a társadalmi és gazdasági jelenségekig, 194-en mutatták be a szakmai zsűri előtt tudományos és művészeti tevékenységüket. A kutatási területek szinte minden tudományágat felöleltek. Csak a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karon belül hatféle szekció különült el. Foglalkoztak például a titkos adatgyűjtés egyes alkotmányossági kérdéseivel ugyanúgy, mint a nők képviseltségével a politikában, az egyházi börtönökkel és szerzetesrendi büntetésekkel, az állatok büntetőjogi oltalmával. A többi kar égisze alatt is nagyon érdekes témák jelentek meg: például a személyes térigények vizsgálata a FLIRT vonatokon, az újrahasznosított PET az építőiparban, a Formula Student versenyautó differenciálmű tartójának tervezése, a betegszállítási szempontokat figyelembe vevő útvonaltervezés, az automatizálási eszközök az ipar 4.0-ban, a Föld „tüdőfibrózisa”, Zalakaros Smart City, vagy az Agrárius peregrinusok. Egy levegővétellel lehetetlen lenne végigsorolni a sok-sok érdekes, izgalmas témát, és akkor még a Művészeti Kar növendékeinek gyönyörűen előadott darabjairól nem is beszéltünk.

Személyesen, véletlenszerűen két szekcióba látogattunk el a párhuzamosan futó előadások sorában. A Logisztikai Szekcióban meghallgattuk Horváth István Bence „Az internet hatása a logisztikára – Physical Internet” című előadását (konzulense Vöröskői Kata egyetemi tanársegéd), a Magánjogi Szekcióban pedig Kocsis Réka „Elfeledtetéshez való jog, avagy lehetséges-e szabadulni az internet világából?” című előadását (konzulense Dr. Keserű Barna Arnold egyetemi adjunktus). Horváth István harmadéves logisztikai mérnök szakos hallgató szerint az úgynevezett Physical Internet teljesen átformálhatja a módját annak, ahogyan jelenleg kezeljük, tároljuk, csomagoljuk és továbbítjuk az (áru)cikkeket az ellátási láncokon belül. Így világszinten összekapcsolhatóak lesznek a logisztikai központok, - rendszerek szabványosított protokollal, ez pedig lehetővé teszi az egységesített csomagok gyors, olcsó, és könnyen kivetelezhető szállítását útvonaltervező algoritmusok segítségével. Kocsis Réka szerint napjainkban a technika rohanó fejlődésének hozadékaként egyre fontosabb, hogy a jogi szabályozás, a jogszabályalkotó a személyes adatok online védelmével foglalkozzon, és hatékonyabb szabályozást alakítson ki ezzel kapcsolatban. Az EU új adatvédelmi rendeletébe például már nevesített jogintézményként emelte be az úgynevezett „elfeledtetéshez való jogot”, vagyis az érintett személy jogosultságot kap arra, hogy az interneten róla szereplő információk közlését kérje az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól. Rékán és Istvánon kívül még 192 hallgató tartott hasonlóan érdekes előadást.

Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta TDMK-elnök adta át az okleveleket a nemzetközi, angol nyelvű szekciókban helyezést elért hallgatóknak is. A képen Esther Amofa-Adade veszi át 2. helyezésért járó oklevelét. Felkészítője Dr. Lukács Eszter egyetemi docens, rektorhelyettes.

 

A tehetségnap kiváló szakmai és kompetenciafejlesztő programokkal egészült ki. Az Egészség- és Sporttudományi Kar tehetségfórumán előadást tartott például Prof. Dr. Ostorharics-Horváth György pszichiáter főorvos a pszichiátria múltjáról és jelenéről. Az Építész-, Építő-, és Közlekedésmérnöki Kar tehetségfórumán „PechaKucha: Kutatási témák és eredmények” címmel tíz témát mutattak be 20-20 képpel. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szervezésében többek között Dr. Vajda Katalin egyetemi adjunktus, mentálhigiénés szakember beszélt a fiatal felnőttek táplálkozási zavarairól. A kompetenciafejlesztő műhelyekben volt konfliktuskezelési kóstoló és tiszta, asszertív kommunikáció tréning.

A záróünnepségen kihirdették a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia eredményeit. Köszöntötték a huszonkilenc szekció helyezettjeit és különdíjasait, akik közül sokan képviselhetik majd jövőre a Széchenyi István Egyetemet a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az okleveleket Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta TDMK-elnök, Rákli-Szabados Eszter tudományos titkár és a kari TDMK-elnökök adták át a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatóknak.

Élményteli nap volt. Minden szekcióban nagyon nagy érdeklődés kísérte az előadásokat. Közel ezren vettek részt a TDMK-konferencián és tehetségnapon: tédékázó hallgatók, felkészítőtanáraik, a kísérőprogramok résztvevői és a szekcióknak helyet adó előadótermek padsorait megtöltő, érdeklődő hallgatóság” – mondta zárszavában az egyetem TDMK-elnöke, megköszönve a hallgatóknak az előadásokat, a szervezésben résztvevőknek a színvonalas rendezést, az előadóknak, konzulenseknek, zsűritagoknak pedig a támogató részvételt.

 

Nyerges Csaba

fotó: Májer Csaba József

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×