Több mint hétszáz frissdiplomást avattak

Több mint hétszáz frissdiplomást avattak

Elegáns, mosolygó hölgyek és urak az eddigi életútjuk következő, szép eseményének ünnepeltjei voltak a Széchenyi István Egyetem szombati diploma átadó eseményein. A győri egyetem közgazdász szakjain 209, a mérnöki, informatikai, műszaki pedagógiai képzésein 463 fő teljesítette a tavaly nyári dploma átadó ünnepségek óta a végzettséghez meghatározott követelményeket, s vehette át a sikeres tanulmányok befejezését tanúsító oklevelet.

 

Simon Róbert Balázs államtitkár, győri országgyűlési képviselő köszöntőjében a térség és a Széchenyi István Egyetem fejlődésének kölcsönhatásáról, a frissdiplomások innovatív, dinamizáló szerepéről szólt köszöntőjében. „Az egyetem látványos, jelentős fejlesztése, fejlődése szilárd hátteret adott tanulmányaikhoz, munkaerő-piaci felkészültségükhöz” - mondta köszöntőjében az államtitkár.

Dr. Papp Ilona, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja az ünnep értékét hangsúlyozta: „Ez a mai nap mérföldkő Önöknek. A győri közgazdász képzés közel harminc éves történelme alatt sok-sok változás, innovatív megoldás, új szakok, új tárgyak jellemezték és jellemzik ma is. A fejlődés jegyében indítottunk többek között a felsővezető képzés csúcsát jelentő MBA mester szakot, az országban elsőként sportdiplomácia szakirányú képzést, s angol nyelvű szakokat.

A mérnöki karok végzettjeinek dr. Horváth Balázs, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja adott szakmai, emberi útravalót. „A mai örömünnep végzettjeink, szüleik, hozzátartozóik és kollégáink közös sikere, mindannyian kellettünk hozzá! Azt kívánom, ezt az egyensúlyt tartsák mindig szem előtt. Nem feltétlenül csak az lesz sikeres, aki mindig keményen dolgozik, hanem az, aki meg tudja találni az egyensúlyt a család, a munka, a barátok és a hobbi között.” A 463 széchenyis műszaki frissdiplomás közül az AUDI Hungaria Járműmérnöki Karon 131, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon 123, a Gépész-, Informatikai, Villamosmérnöki Karon 209 végzettet avattak.

Diplomaátadó az Apáczai karon is

Gesztenye, a zsemleszínű vakvezető kutya is elkísérte gazdáját, Erzsébetet, együtt voltak részesei a felemelő pillanatoknak. A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának diplomaátadó ünnepségét pénteken délután tartották az Egyetemi Hangversenyteremben.

Ablonczyné Prof. dr. Mihályka Lívia dékán köszöntőjében elmondta, hogy januárban hetvenhét hallgatójuk tett sikeres záróvizsgát, és személyesen huszonkilencen vehették át oklevelüket. Tanítók, gyógypedagógusok, nemzetközi kapcsolat szakértők, szociális munkások és szociálpedagógusok az alapszakos diplomájukat, emberi erőforrás fejlesztési tanácsadók és kulturális mediátorok a mesterszakos diplomájukat, a szakirányú továbbképzésben részt vett hallgatók pedig az oklevelüket.

 

Erzsébet és Gesztenye az ünnepség után fogadta családja, barátai és segítői gratulációit.

„Ne felejtsék el, hogy értelmiséginek lenni nem csupán magánügy, hanem közügy is egyben. A közösséggel szembeni kötelezettséget is magában foglaló létforma. Immár önökön múlik, hogy a megszerzett tudást méltó módon használják a hétköznapokban” – mondta az Apáczai Kar dékánja, remélve, hogy a végzett hallgatók nem szakadnak el tőlük. A jó paphoz hasonlóan holtig kell tanulniuk, minden pillanatban alkalmazkodni a világ változásaihoz, és naprakész ismeretekkel rendelkezni, hogy valóban értelmiségiek lehessenek” – mondta az egyetemi tanár, azt kívánva a végzősöknek, hogy olyan munkájuk legyen, olyan helyen dolgozzanak, amely örömet szerez, ahová jó lesz reggelente bejárni. Ha egy kapu bezárul, akkor a következő megnyílik. Az új kapu mögött kitáruló úthoz kívánt nagyon sok sikert a friss diplomásoknak Ablonczyné Prof. dr. Mihályka Lívia.

A korábban, szociális munka szakon végzett győri Borsodi Erzsébet is most vehette át a diplomáját. Vele volt hű társa, Gesztenye, a zsemleszínű, barátságos vakvezető kutyus is. Ő lépett Speedy, a korábbi társ örökébe, akivel együtt élték át az alma materben töltött éveket. Speedy akkor oklevelet is kapott hűséges szolgálatáért. Erzsébet nagyon szép emléket őriz a Széchenyis évekről, szerette tanárait, és örökre szóló barátságokat kötött. Jelenleg a győri Katolikus Karitasznál dolgozik, és testvérével egymást segítve élik az életület.

Megható pillanat, friss diplomával a kézben.

 

Nyerges Csaba
Fotó: Széchenyi István Egyetem

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×