Tőlünk megtudja: milyen földet és hogyan kell regisztrálni

Tőlünk megtudja: milyen földet és hogyan kell regisztrálni

Minden földterületet regisztrálni kell, amelynek aranykorona értéke van - mondta el érdeklődésünkre Bakody Attila, a megyei kormányhivatal földhivatalának vezetője. Interjúnkból megtudhatja, mi a teendő, hol, mennyiért, mi módon lehet elintézni a bejelentést. Érdemes betartani a jogszabályokat, mert a bírság az érintett termőföld aranykorona értékének az ezerszerese.

Milyen földterületeket kell regisztrálni?

 

Minden olyan külterületi , belterületi, zártkerti termőföldet (szántót ,legelőt, rétet, szőlőt, nádast, kertet, gyümölcsöst, halastót, fásított területet, kivéve az erdőt), amelyet a tulajdonosa vagy a bérlője használ. Tehát minden olyan földterületet, amelynek aranykorona értéke van.

 

Milyen iratok, dokumentumok kellenek hozzá?

 

A www.foldhivatal.hu honlapról letölthető, a járási földhivatalokban beszerezhető földhasználati adatközlőlap, földhasználati bejelentőlap, valamint az osztatlan közös termőföld esetén használati megállapodás és vázrajz.

 

 

 

Hol lehet beszerezni a regisztrációs lapot?

 

A www.foldhivatal.hu honlapról letölthető, a járási földhivatalokban beszerezhető.

 

Milyen bejelentési kötelezettségnek kell még eleget tenni?

 

A már bejelentett földhasználók kötelesek a következő adataikat, az erre szolgáló bejelentőlapon közölni az illetékes földhivatallal: a magánszemély személyazonosító jele (személyi száma), mely a lakcímkártyán szerepel, a magánszemély állampolgársága, cég esetén pedig a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám.

 

Mi a beadás határideje?

 

Aki termőföldet használ – beleértve a zártkerti ingatlanokat is - köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. 2013. január 1. napjától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem minden termőföld használatot (ideértve azt is, ha valaki saját maga önállóan vagy osztatlan közös tulajdonban használja a termőföld ingatlanát) be kell jelenteni az illetékes földhivatalban. Továbbá a földhasználati adatközlőlapon az adatokat 2013. február 1. és 2013. március 30. között kell bejelenteni. Mindkét előírás megsértése esetén a törvény rendelkezései szerint a földhivatal köteles a földhasználót/tulajdonost földhasználati bírsággal sújtani, melynek összege az érintett termőföld aranykorona értékének ezerszerese, de minimum 10 ezer forint.

 

Mennyibe kerül a regisztráció és milyen módon kell fizetni?

 

Egy bejelentő lapon több használt ingatlant be lehet jelenteni ( 19 darabig 6 ezer forint, 19 darab felett 12 ezer forint). A területileg illetékes járási földhivatalnál,személyesen készpénzzel lehet fizetni.

 

 

Ha osztatlan, közös tulajdonról van szó, akkor mi a teendő?

 

Az osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek esetében az egyhangú döntés meghozatalának elősegítése érdekében az új szabályozás tételesen meghatározza azokat az eseteket, amikor a döntésben való részvétel hiánya az egyhangú döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg. Ez az esetkör két nagy csoportra osztható. Az egyik csoport azon tulajdonostársaknak a köre, akik nem akarnak vagy elérhetetlenségük miatt nem tudnak részt venni a folyamatban (passzívak). A másik csoportba azon tulajdontársak tartoznak, akik személye „bizonytalan”, vagyis maga a tulajdonos nem állapítható meg (pl. a bejegyzett tulajdonos elhunyt, de a hagyatékot nem tárgyalták le, így az örökösök személye ismeretlen; az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján a tulajdonos nem azonosítható be, stb.) Ezek olyan objektív és a többi tulajdonostárstól független körülmények, melyek nem lehetnek akadályai a használati viszonyok rendezésének. Az új szabályok szerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak érvényességi kelléke – a kivételektől eltekintve – a használati megosztási vázrajz megléte. A használati megosztásra vonatkozó szabályozás eredményezte azt, hogy az új szabályozás kiterjed arra is, miszerint a használati megosztás megléte mellett milyen eljárást kell követnie annak a kívülálló harmadik személynek, aki a földrészlet egészét, vagy annak egy részét kívánja használatba venni. A földhasználati szerződést egységes okiratba kell foglalni. Ha a földhasználati szerződés a földrészletnek csak egy részére jön létre, úgy a szerződés a használati megosztási vázrajzzal együtt lesz érvényes.

 

Amennyiben egy győri állandó lakosnak más megyében van a földje, hol kell intézni a regisztrációt?

 

A területileg illetékes járási földhivatalnál.

 

Fotó: hirado.hu-illusztráció!

 

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×