Yotengrit: a Csipkerózsika-álomból ébredt bölcselet

Yotengrit: a Csipkerózsika-álomból ébredt bölcselet

„Közel ezeréves Csipkerózsika-álomból ébredt az a bölcselet, amelyet a Rábaközi Tudók megőriztek nekünk, illetve a jövő nemzedékének. A Yotengrit bölcseletet nem kell tanulnunk, hiszen lelkünk mélyébe van égve. Alaptételein és tanításain keresztül pedig megtalálhatjuk saját belső utunkat a felemelkedés, valamint az értékes emberi élet felé” – kezdi előadását Dr. Darnói Tibor holisztikus orvos, a Yotengrit Alapítvány elnöke.

A bölcselet a 13. században, az inkvizíció elől belső migrációba – a kormorán rendbe – kényszerülő bácsák tanításaiból ered, amit ők szájhagyomány útján örökítettek tovább. Jelen formájában pedig Máté Imre négy könyvben foglalta össze a Rábaközi Tudók hagyatékát.

Az előadáson kapcsolatba került az ősmagyar tanítás népünk történelmével. Dr. Darnói Tibor úgy látja – bármilyen elszomorítóan hangzik is –, hogy az emberiség aligha tanult a hibáiból. Ismétlődnek a háborúk, a harcok áldozatokat követelnek. A legnagyobb szívfájdalom pedig az, hogy a mai napig nem tanultunk meg szeretni abban a minőségben, amelyet ez a bölcselet többezer éve képvisel.

„Ahogy a tanítás is megelevenedett a könyvek lapjain Máté Imre tollából, úgy kell most nekünk is felébrednünk, és a mindennapjaink részévé tennünk, hasznosítanunk a bölcselet szellemiségét, hogy az beragyogja családunkat, párkapcsolatunkat, az egész társadalmunkat. Ehhez viszont egészen új látásmódra van szükségünk” – mutat rá a téma fontosságára az előadó.

Dr. Darnói Tibor az est folyamán a bölcselet „künveiből” (régen így hívták a könyveket) vett idézetekből válogatva, tematikusan is bemutatta a Yotengrit hitvallását, küldetését, és nem utolsósorban annak célját.

A bölcselet hitvallásában nem kér és nem vár el. Tisztán őrzi és örökíti a hagyatékot, majd közelebb viszi az emberekhez a tanítást. Segít felébreszteni a bennünk szunnyadó erőt, valamint feltárja azon összefüggéseket, amelyek a felemelkedés útjára vezetnek. Mindezt pedig szabadságban, békességben és szeretetben teszi. Küldetésének lényege abban rejlik, hogy alaptételeit betartva – szeretet, egyenlőség, szabadság, igazságosság, békesség, bölcsesség, testvériség – haladjunk belső utunkon a felemelkedés felé. A három „nádszálon” – a szeretet, a bölcsesség, és az igazságosság pillérén – soha ne inogjunk meg, erre építsük cselekedeteinket.

De most lássuk, hogy miben különbözik Dr. Darnói Tibor szerint a rohanó 21. század látásmódja a mára közkinccsé vált tanításétól.

„Két fogalmat említenék: alá-fölérendeltségi viszony, illetve mellérendelés. Jelenleg a vagy-vagy korszakát éljük, ellentétpárokban szemléljük a világot. Akár az üzleti életben, a sportban is mindenki az élre törekszik, sokszor már a tisztesség sem számít. Csak az, hogy ki lesz az első. Hiába menekülsz együtt valakivel, ha utána a hátáról ugorva célt érsz, de vele már nem foglalkozol… Ez tehát a vagy én vagy te világa.

A mellérendelő világkép azonban sokkal árnyaltabb: az is-is világa kiegészítő párokból táplálkozik. Egymást segítve menekülünk, és akár együtt is célt érhetünk. A bölcselet a nőre és férfire is másképp tekint: nő és férfi együtt, egységben létezik. Amíg a nő az alárendelt szerepet játssza, addig ebben a világban nem lesz rend, mert az emelkedett tiszta női minőség hiányzik a világból. A mellérendelésben tehát mindenki egyenlő és szabad, mindenki a maga értékével és tudásával járul hozzá a köz javához” – fejti ki a nézetek közti különbségeket Dr. Darnói Tibor.

Az előadást meghallgatva engem is megérintett a rábaközi Tudók üzenete, amely valóban mindannyiunkhoz szól. Könyveik hasábjairól üzennek számunkra: „végig kell járnunk a nagy utat, a hasunk mélyétől a szívünk közepéig.” Másik megfogalmazásban: „végig kell járnunk lelkünk negyvenkilenc lépcsőfokát.” De nem szökdécselhetünk kettesével közben!

„A felemelkedéshez vezető út is bennünk kezdődik, ugyanis minden nap tennünk kell azért, hogy meghaladjuk az éppen aktuális önmagunkat. Tudatosan kell jelen lennünk életünk minden pillanatában, hogy ne csak sodorjon bennünket a világ, hanem valódi szeretet-közösségeinkben élhessük meg magát a boldogságot” – zárja előadását Dr. Darnói Tibor.

 

Szerző és fotó: Horváth-Simon Barbara

Tovább a gyorplusz.hu-ra
×